جشنواره دریای سرخ
  • جشنواره دریای سرخ عربستان از فیلم‌های سینمایی عربی و حتی اروپایی حمایت می‌کند تا خود را حامی آزادی و فعالیت‌های بشر دوستانه نشان دهد اما به نظر می‌رسد با اقدامات ضدبشری خود در یمن و زندان‌های سیاسی‌اش بیشتر در حال کسب آبرو و وجهه‌سازی برای خود باشد.