حادثه ۶ ژانویه
  • جو بایدن با سخنرانی آتشین در مراسم سالگرد حادثه ۶ ژانویه که در آن عنوان کرده بود دموکراسی آمریکایی بشدت تهدید شده و باید چاره‌ای برای آن اندیشید، به ‌نظر می‌رسید قصد دارد فضا را به سمت مقابله با ترامپ ببرد.