حوضه آبریز
  • سخنگوی صنعت آب با اشاره به میزان پرشدگی سد‌های کشور تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ را ۶۱ درصد اعلام کرد و گفت: بارش‌ها نباید این تصور را ایجاد کند که نیاز آبی کشور برطرف شدو همچنان به مدیریت مصرف هستیم.