خطوط لوله انتقال گاز
  • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران اعلام کرد که این شرکت موضوع سرقت از خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی را به مأموران انتظامی اطلاع داده و سارقان موفق به سرقت نشده‌اند.

  • یکی از مدیران شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه پرتی گاز در خطوط لوله رقم بالایی است گفت: تنها در منطقه سه عملیات انتقال گاز حدود هشت تا ۱۰ میلیون متر مکعب پرتی انرژی وجود دارد.