خودروسازان کرمانی
  • محاسبه قیمت خودروهای تولیدی مدیران خودرو از میانگین افزایش قیمت دلار بازار آزاد هم بالاتر رفته است و این درحالی است که نمایندگی های فروش معتقدند خودروها با ارز نیمایی وارد کشور می شوند که قیمت آن به مراتب از ارز بازار آزاد کمتر است.