خودروهای گاز سوز
  • کارت‌های سوختگیری جایگاه‌ها جمع می‌شود یا نه؟ فعلا قرار نیست این کارت‌های سوخت جمع شود اما محدودیت قطعی است و این احتمال که جایگاه‌داران به صاحبان وسایل نقلیه بدون کارت سوخت بگویند کارت جایگاه نیست، جدی‌ است. فعلا تا تیرماه خبر محدودیت سوخت‌گیری با کارت‌های جایگاه چالش اصلی مردم خواهد بود.