خونسرد
  • محمد حسین گودرزی، منتقد سینما: یکی از اشتباه های فاحش، ترکیب بازیگران سریال خونسرد انتخاب امیر آقایی است. بازیگر عضلانی که معمولا خوب صدایش را بالا می برد و به لحاظ فیزیکال با نقش روبرو می شود برای بازی کاراکتری که قرار است با خودش درگیر شود و درونگرا عمل کند یکی از نامناسب ترین انتخاب ها بوده است.