دستمزد
  • سازمان تامین اجتماعی در راستای گسترش پوشش بیمه‌ای به ایرانیان خارج از کشور که امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نیست و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه‌پردازی را دارند با توجه به مقررات، شرایطی را فراهم کرده تا بتوانند خود را در سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند.

  • رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ که در ارتباط با حقوق و دستمزد‌ها بود در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد.

  • یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه‌ها که عنوان می‌کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می‌شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می‌کند.

  • نشست دستمزد شورای عالی کار هم اکنون با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.

  • نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتها قبل با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است.مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است و مشخص نیست امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه.

  • برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند ولی باید اذعان کرد در شرایطی که سهم شوک‌های ارزی بالاست سهم افزایش مزد ناچیز است.