راهکارهای دولت
  • افکارنیوز بررسی کرد؛

    در پی کسری بودجه 98 و ناکارآمدی راهکارهای دولت در تأمین آن، کارشناسان روش اخذ مالیات از اقشار پردرآمد را پیشنهاد کردند که به نظر می‌رسد کمک شایانی به کاهش فاصله طبقاتی خواهد کرد.