روز «نکبت»
  • اداره مرکزی آمار فلسطین با اشاره به جنایت‌هایی که صهیونیست‌ها از روز شوم نکبت (فاجعه اشغال فلسطین) در سال ۱۹۴۸ تاکنون در اراضی فلسطینی انجام داده‌اند اعلام کرد که جمعیت فلسطینی‌ها از آن زمان تاکنون ۱۰ برابر شده است.