سامانه شهرزاد
  • رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:در مصوبه ابتدایی شورای شهر تصریح شده بود که ثبت نام طرح ترافیک باید از طریق سامانه تهران من انجام شود اما اکنون متوجه شده‌ایم که گفته شده است ثبت نام طرح باید از طریق سامانه معرفی شده از سوی شهرداری صورت گیرد و اگر قرار بر انجام این کار باشد باید حتماً به تصویب شورای شهر تهران رسیده باشد.