سرباز فراری
  • افراد ذکور ایرانی زمانی که به سن ۱۸ سالگی می‌رسند مشمول خدمت سربازی می‌شوند و در صورت عدم معافیت، باید به خدمت اعزام شوند و برای دریافت برگ اعلام محل خدمت، یک هفته قبل از تاریخ اعزام به خدمت به دفاتر پلیس ۱۰۰ مراجعه و در روز اعزام به نشانی درج شده در برگ اعلام محل خدمت مراجعه کنند.

  • کاکوان اظهار کرد: پس از تحقیقات کامل و جامع از وی روشن شد متهم فردی ۲۶ ساله است که سرباز یکی از بیمارستان‌های شهر تهران بوده و با اغفال دختر و تهیه تصاویری از وی درحال سوء استفاده و اخاذی از این دختربچه است و تاکنون مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد و طلا از وی اخاذی کرده و مجددأ درخواست‌های دیگری از وی دارد.