سفیر چین در ایران
  • سفیر چین در ایران:

    سفیر چین در ایران ضمن هشدار درباره دخالت خارجی در امور داخلی این کشور اعلام کرد که پکن به هیچ شکل اجازه «استقلال تایوان» را نمی‌دهد.