سیره ائمه(ع)
  • در شرع و قانون، زن وظایف محدودی در خانه دارد و غیر از تمکین، آراستگی و رفتار خوب با مرد وظیفه دیگری ندارد. اما برای رعایت حقوق مالی زن و حفظ شان او در خانه زن می‌تواند در قبال کارهایی که در منزل مثل آشپزی، بچه‌داری و... که انجام می‌دهد مزدی از مرد دریافت کند.