شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه
  • سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه اظهار داشت: نمازگزاران می‌توانند برای حضور در نمازجمعه از درب شمالی مصلی (ایستگاه مترو مصلی)، از درب جنوبی خیابان شهید بهشتی (ایستگاه مترو شهید بهشتی) و درب شرقی خیابان قنبرزاده تردد کنند.