شکست بانوان
  • دومین دورهمی بانوان کسب و کار در روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ماه برگزار شد. همنشینی مرداد ماه بانوان آرتمیس طبق وعده ای که در دورهمی افتتاحیه انجام گرفت در شتابدهنده دیموند برگزار شد. در این همنشینی اعضای آرتمیس برای دومین بار دور هم جمع شدند تا داستان های موفقیت و شکست هایی که در طول مسیر موفقیت شغلی خود تجربه کرده اند را با هم به اشتراک بگذارند.