شیوا
  • اینکه از تصویر سینماگری مثل زنده‌یاد علی حاتمی استفاده شده ایده و فکر خوبی است؛ اما می‌توانست از این تصویر بهتر استفاده شود. مردم این چهره را می‌شناسند و طراح می‌توانست با طرحی ساده کار را پیش ببرد و باقی کار هم با نوشته‌ای متناسب انجام می‌شد. از طرف دیگر کلاکت نمادی خرج شده برای سینماست و دیگر کسی مفهوم سینما را با کلاکت نشان نمی‌دهد.

  • شیوا مسعودی:

    شیوا مسعودی که این روزها نمایش «اینجا کجاست» را اجرا می‌کند‌، گفت: طبیعی است اتفاقی مانند انتخابات ریاست جمهوری برهمه چیز و از جمله اجراهای تئاتر تاثیر می‌گذارد.