طحال
  • غده طحال، عضوی از دستگاه لنفاوی محسوب می شود. بزرگ شدن طحال مشکلی است که بسیاری ازما متوجه علایم وعلل آن نمی شویم و زمانی که نیاز به جراحی و برداشتن طحال پیدا می کنیم، نمی دانیم که باید مراقب چه چیزهایی باشیم و آیا می توان بدون طحال زندگی کرد؟ا

  • محققان دریافتند سلول های ایمنی موجود در طحال در بروز اضطراب طولانی مدت بعد از یک استرس روانی نقش دارند.

  • اندازه طحال تقریبا به اندازه مشت بسته شماست. طحال بخشی از دستگاه لنفاوی شما به حساب می‌آید که به مقابله با عفونت می‌پردازد و مایعات بدنی در حالت تعادل نگه می‌دارد.