غرب
  • رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: تا چندی پیش که آمریکایی ها مخالفتی با پیشنهادات ایران نداشتند اروپایی‌ها نیز پیشنهادات ما را سازنده می خواندند اما بلافاصله بعد از تغییر موضع غرب دیدیم که اروپایی ها رنگ عوض کرده و بار دیگر وابستگی خود را به نمایش گذاشتند.

  • افزایش تحریم‌ها علیه روسیه از یک طرف و ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی به اوکراین از سویی دیگر، نه تنها تامین کننده راهبرد غرب در حمایت از کی‌یف نبوده، بلکه به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض های داخلی را به همراه داشته است.

  • سخنگوی وزارت خارجه روسیه در برنامه ای رادیویی اعلام کرد که مسیری که شرکای غربی در حال طی کردن آن هستند به بن بست منتهی خواهد شد و البته این مرحله بسیار نزدیک است.

  • غرب به ویژه آمریکا با استاندارد دوگانه حقوق بشری و بستن چشمان خود بر روی بزرگترین اعدام گروهی چند دهه اخیر در عربستان در عمل نشان داد که حقوق بشر تنها ابزاری برای فشار بر مخالفان است و در قبال متحدان، منافع اقتصادی بر ارزش‌های انسانی اولویت دارد.

  • غرب با «روایت‌گری تحریف‌شده» بر آن است تا ایران را در صورت شکست مذاکرات، «مقصر اصلی» و در صورت حصول توافق، «بازنده اصلی» معرفی نموده و در هر دو صورت ضمن دوقطبی‌سازی جامعه موجبات شکاف میان مردم و حاکمیت را رقم بزند.