فراغت
  • رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر گفت: اکنون ۷ اقامتگاه بوم‎گردی بسیاری از مهمانان داخلی و خارجی را پذیرایی می‌کنند و به مکانی برای کسانی که از زندگی ماشینی خسته شده‎اند تبدیل شده است.

  • در گستره خیابان ‏ها و جوامع شهری، گروهی از جوانان را مشاهده می ‏کنی که بی ‏هدف و سرگردان قدم می ‏زنند، جمعی محو ویترین‏ های رنگارنگ و لباس های عجیب و غریب پاساژها می شوند که چشم ‏ها و دل‏ ها را می ‏ربایند و گروهی نیز پاتوق همیشگی و فراغت خود را به قهوه خانه ها اختصاص داده اند.

  • مؤمن باید از نیرویش به نفع خود، و از دنیایش برای آخرتش، و از جوانی پیش از پیری اش، و از زندگی پیش از مرگش بهره بگیرد.