فرونشست زمین
  • «افکارنیوز» در گزارشی مورد بررسی قرار داد؛

    زنگ خطر فرو نشست زمین در تهران در حالی به صدا در آمده که به گفته کارشناسان دامنه این پدیده در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. در حاشیه جنوبی شهر تهران حدود 2 میلیون نفر تحت تاثیر فرونشست و فرو ریزش زمین هستند و در مجموع در شهر تهران، حدود 3 میلیون نفر در معرض این مخاطرات قرار دارند.

  • یحیی جمور در نشست تخصصی مدیریت سیلاب و اطلاعات همگانی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار داشت: ما در کشور آتشفشان‌های بالقوه‌ای داریم و نباید تنها به موضوع سیل و زلزله اکتفا کنیم.

  • دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی نسبت به فرونشست زمین در مناطق مرکزی و جنوبی تهران هشدار داد و گفت: خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در قسمت مرکزی و جنوبی شهر از جمله در امتداد خیابان مولوی، حوالی بازار و جنوب تهران بسیار جدی است.

  • خالی شدن و برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی آب در شهر تهران دو عارضه فاجعه آمیز برای این شهر داشته است، اول فرونشست زمین در شهر و دشت بزرگ تهران و دوم هدر رفتن آب و خشک شدن و نابودی همه منابع زیر زمینی آب است که بازنگری‌های لازم در این زمینه ضروری است.

  • کتال محسنی با اشاره به اینکه نشست زمین در منطقه غرب تهران از جمله شهریار، پیشوا و ورامین به طور خاص مشاهده می‌شود، افزود: سالانه 34 سانتی متر نشست زمین در منطقه شهریار اتفاق می‌افتد و همین موضوع باعث شده تا این منطقه رکورددار بیشترین فرونشست در دنیا باشد.

  • عضو مجمع نمایندگان تهران با بیان این‌که تهران رکورددار فرونشست زمین در دنیاست، گفت:‌ فرونشست درحوزه حمل و نقل و سیستم جاده ای نیز وجود دارد و این مشکل به طورحتم معایب و تصادفات بسیاری را برای مردم به وجود می آورد.