فیلم میرزا کوچک خان
  • در دهه ۶۰ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، روند تولید آثار سینمایی افزایش یافت و فیلم و سریال‌هایی به میدان آمدند که در بین تماشاچیان بسیار محبوب شدند.