قوه قضائیه
 • رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم جدیت هرچه بیشتر دادستان ها در "احیای حقوق عامه" اظهار کرد: این موضوع در نص قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و گرچه ممکن است مفهوم حقوق عامه واجد ابهاماتی باشد اما مصادیق مشخصی می توان ذکر کرد که دادستان ها باید برای احیای این مصادیق تلاش کنند.

 • آیت الله آملی لاریجانی:

  رئیس دستگاه قضا با بیان این مطلب که مطمئن هستیم مردم ما با سلاح عظیم ایمانی باز هم عزت را برای خودشان می‌خرند و همچون همیشه پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان خواهند داد، اظهار کرد: دشمنانی که اذناب آمریکا در منطقه هستند و چه خود شیطان بزرگ که دائماً در مقام ایذاء مردم کشور ماست و گاهی با نفاق، خودش را مدعی همدردی با مردم نشان می‌دهد قادر نخواهند بود یک ملت بزرگ، با سابقه تمدنی عظیم و ایمان قوی با رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری را به عقب بنشانند.

 • جعفری دولت‌آبادی بر نقش مؤثر دستگاه‌هایی اجرایی در پیشگیری از وقوع فساد تاکید کرد و افزود: ما به صراحت برای برخورد با ریشه‌های فساد اعلام آمادگی می‌کنیم؛ مشروط بر این در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی و در حدود مقررات و قوانین جاری کشور باشد.

 • آیت الله آملی لاریجانی:

  رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اکثریت قاطع قضات در دستگاه قضایی، پاکدست، شریف و متدین هستند و قاضی خاطی، یک استثناء است، گفت: تا زمانی که اشتباه یا تخلف یک قاضی در صدور رأی قضایی محرز نشود کسی حق تعرض به رأی او را ندارد.

 • رئیس قوه قضائیه:

  رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نظارت مستمر بر مجموعه‌های قضایی سراسر کشور به قضات متخلف هشدار داد که در آینده، نام و تصویر آنان در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

 • آملی لاریجانی:

  رئیس قوه قضاییه گفت: ما قاطعانه و در چارچوب قانون با این گروه‌ها برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که برخی افراد و جریان ها هزینه آشوب ها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوب ها برای آشوبگران، امنیت، اقتدار و حقوق مردم را تهدید خواهد کرد.

 • سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همه باید در مقابل ظلم و ظالم بایستند اگر قابل اصلاح نباشد، باید مجازات شود و در مقابل باید در برابر مظلوم خضوع، خشوع، مهربانی و رأفت داشت.