لیبل ژله ای
  • چاپ استیکر در مراکز مجرب توسط مجهزترین دستگاه ها صورت می گیرد. اکوسالنت و یو وی از جمله به روز ترین دستگاه های برای چاپ استیکر هستند. طرح های چاپ شده توسط دستگاه یو وی و اکوسالنت، ماندگاری و وضوح بالایی دارند.