مذاکرات ۸ آذر
  • عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مذاکرات هشتم آذرماه در وین گفت: مذاکرات هسته‌ای پیش از این انجام شده و سال 94 به پایان رسیده و به برجام منتهی شده است، لذا از اینجا به بعد مذاکرات بر مبنای لغو تحریم‌ها دنبال می‌شود و باید از نظریه مقاومت و تحریم‌زدایی بهره گرفته شود.

  • یک کارشناس مسایل بین‌الملل درباره رویکرد و رفتار آژانس در روند فعلی مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام تصریح کرد: معتقدم آژانس منتظر است ببیند در ۸ آذر دود سفیدی از دودکش مذاکرات بیرون می‌آید یا نه و بر اساس آن رفتارش را نیز تنظیم می‌کند.