مسکن هنرمندان
  • وزیر راه و شهرسازی:

    وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ١٠٠٠ هکتار از بخش دولتی وارد مدار شد که از آن برای ساخت مسکن هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها استفاده می‌کنیم و همین اقدام برای متقاضیان در آموزش و پرورش و سایر بخش‌ها انجام شده و همچنین برای قهرمانان و مدال آوران جهانی و هنرمندان تامین زمین شده‌است.