مشاور حقوقی آنلاین
  • مشاور حقوقی یا وکیل کیفری شخصی است که بعد از خواندن پرونده شما و اطلاع از تمام جزئیاتش، همه تلاشش‌ را می‌کند تا با تکیه بر دانش حرفه‌ایِ خود و قوانین رسمی حاکم بر کشور، موضع شما را حفظ کند تا کمترین آسیب به زندگی‌تان، پول‌تان، آبروی‌تان و... وارد شود. البته که هر مشاور حقوقی، تنها در یک زمینه خاصی مانند خانواده، کسب‌وکار و... تبحر دارد و می‌تواند دانش خود را با موکلانش فقط در همین زمینه‌ها به اشتراک بگذارد.

  • امروزه افراد در جامعه برای برطرف نمودن نیازهای متفرقه خود به دلیل نداشتن اطلاعات و تجربه کافی سعی در استفاده و ارتباط با گروه یا اشخاصی دارند که در زمینه مورد نظر بتوانند نیازهای آن ها را برطرف نمایند، طبیعتا با گسترش روابط فی ما بین اشخاص یکی از این نیازها مشاوره حقوقی می باشد.