مطهرنیا
  • یک استاد دانشگاه گفت: مناقشه ایران و آژانس بر سر تمدید همکاری‌های فراپادمانی و تاثیر آن بر مذاکرات وین، می تواند ایجادکننده رویکردی جدید با تلاطم های جدید باشد، اما این کنش و واکنش‌های متقابل امر تازه‌ای نیست که بتواند هر یک از طرف‌ها به ویژه ایران و آمریکا را غافلگیر کند.

  • یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: مطالعه روندهای تاریخی نشان داده که در بزنگاه‌‎های مختلف تاریخ این قدرت‌های بزرگ و ابرقدرت‌ها هستند که با یکدیگر تفاهم بیشتری در اعمال قدرت بر علیه کشورهای متوسط و بزرگ منطقه‌ای داشته‌اند.

  • ثریا مطهرنیا معلم فداکار کردستانی که به گفته خودش مادری 1100 کودک را بر عهده دارد (تعداد 270 نفر بیمارند و بقیه از طریق پشتیبانی‌های مالی تحت پوشش موسسه خیریه او قرار دارند)، در واکنش به سخنان سخنگوی دولت اظهار داشت: «فرهنگیان همواره چوب دو سر طلا هستند! زمانی که به آنها احتیاج باشد مثل زمان انتخابات ابزار تبلیغ و وعده هستند و از سوی دیگر حقوق ناچیز خدمات آنها با تأخیر پرداخت می‌شود و اکنون هم از واژه گروگانگیر استفاده می‌شود».

  • مطهر نیا در گفت وگو با افکارنیوز؛

    اگر ایران و آمریکا بتوانند در این مدل کوچک وزن کشی درست دست یابند و تعامل مثبت در چهار چوب بازی برد _ برد داشته باشند، می‌توان امیدوار بود در مدل بزرگ‌تر نیز به نتایج منطقی و قابل قبول برسند.