معامله مسکن
  • «مهدی ساسانی» لفزود: با هدف ساماندهی مشاوران املاک و اجرای قانون، از ۲۵ اردیبهشت ماه فقط مشاوران املاک دارای شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها امکان ثبت قرارداد در سامانه خودنویس را خواهند داشت.

  • مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: به دلیل شرایط کرونایی بسیاری از ساکنان اجازه بازدید از واحد‌های مسکونی را نمی‌دهند، این موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری زیادی برای مستاجران شده است.

  • افزایش تقاضای خرید واحدهای قدیمی ساز ناشی از آن است که به علت رشد زودتر از موعد قیمت مسکن، بخصوص در مناطق دارای سرانه های مصرفی مناسب خریداران اجبارا به اولویتهای دوم روی آورده اند.