مهمات منفجر نشده
  • سازمان ملل متحد درباره وجود هزاران تن مهمات منفجر نشده در سراسر غزه که زیر آوارها پنهان مانده هشدار داده و اعلام کرد که این مسئله جان ساکنان غزه را حتی در دوره بعد از جنگ به شدت تهدید می‌کند و فاجعه‌بار خواهد بود.

  • سازمان ملل:

    معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی هشدار داد: مین‌های زمینی برای سال‌های آینده همچنان خطراتی را برای غیرنظامیان ایجاد خواهد کرد، زیرا طبق گزارش‌ها، حدود یک سوم خاک اوکراین با مهمات منفجر نشده، مین‌ها و بمب های خوشه‌ای آلوده است.