مونوکسیدکربن
  • در ۸ ماهه سال جاری ۲۴۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات گازگرفتگی ۲۸۷ نفر بود ۱۳.۹ درصد کاهش یافته است.