نوئیت زدن پولی می شود
  • بر اساس گفته‌ی ایلان ماسک، احتمالاً کاربران جدید ایکس برای انتشار پست مجبور به پرداخت هزینه خواهند شد.