هادی حجازی‌فر
  • هادی حجازی‌فر گفت: تا به حال شش فیلم بازی کردم و همه آن ها را دوست داشتم که کار کردم و باید دید که برای هر کدام چه اتفاقی می افتد؛ چون به هر حال بری از خطا نیستم و اگر کاری را می‌کنم به خاطر علاقه ام به آن فیلمنامه است و به خاطر درآمد در هیچ کاری ایفای نقش نکردم.