هوش مصنوعی و سلامتی
  • رییس انجمن رادیولوژی ایران گفت: هوش مصنوعی یک ابزار کمکی در جهت خدمت به پزشکان در رشته‌های مختلف به خصوص رادیولوژیست است که با کمک آن دقت و سرعت کار افزایش می‌یابد، اما جایگزین پزشک نخواهد شد.