پارک‌های کرج
  • کرج، حکم فرزند تهران را دارد اما آب‌وهوایش به گونه‌ای است که هر فراری‌ای از تهران، کرج را به عنوان یک ییلاق در نظر می‌گیرد که فضایی شهری دارد. این در حالی است که کمی آن‌سوتر از مرکز استان البرز خوش‌آب‌وهواترین مناطق مثل جاده چالوس، برغان و طالقان وجود دارند.