پدر و مادر
  • سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در سه ماه نخست امسال (از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال) ۱۳ هزار و ۲۵۳نام در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور اصلاح و تغییر یافت.

  • عامل قتل یک جوان تهرانی وقتی بازداشت شد پرده از جنایت دیگری برداشت. این قاتل بعد از قصاص در یکی از پرونده هایش روند دومین قتل را بعد از ۱۰ سال تغییر داد چرا که همدستش در قتل دوم حالااز قضات عالی رتبه جنایی تهران درخواست کمک کرد.

  • عزیز الله تاجیک اسماعیلی گفت: دیرتر شروع کردن نه تنها برای بچه‌ها کوچک‌تر ترجیهی ندارد بلکه می‌تواند اثر معکوس نیز بر شخصیت آنها داشته باشد. نسل جوان امروز جامعه ما برای مسئولیت پذیری و تن به کار دادن اکراه دارند و معمولا فعال و مسئولیت پذیر نیستند به همین دلیل در پی این هستند که بقیه امور را با خود تطبیق دهند.

  • وقتی ماجرای خلافکاری و پنهان کاری هایش را فهمیدم، او ناگهان با شمشیر و اسلحه وارد خانه شد و لوله اسلحه اش را به سمت من گرفت، به طوری که از شدت ترس نتوانستم خودم را کنترل کنم و ...

  • با شرایطی که در جامعه امروز به وجود آمده به سمتی پیش می‌رویم که هرکس تنهایی خودش را با یک موبایل پر می‌کند و از جمع‌های خانوادگی دور می‌شود.