چین‌هراسی
  • روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی، دستگیری‌ها در آلمان و انگلیس به ظن جاسوسی برای چین را نمونه‌ای از افزایش نفوذ دستگاه های اطلاعاتی پکن در اروپا دانسته و نسبت به همکاری آن با روسیه هشدار داده است.

  • غرب به سرکردگی آمریکا که با شروع هزاره جدید و با دست آویزحمله به برج های دوقلو تجارت جهانی نیویورک، پایه های جنگ‌افروزی درجهان را از افغانستان بنا نهاد و امروز آن را به اوکراین در اروپا کشانده است، با چین هراسی در رسانه ها نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار می دهد.