کمک میلیاردی
  • مدیرکل امور شبکه‌های نیکوکاری کمیته امداد با بیان اینکه ۹۵۰ مرکز نیکوکاری در سطح کشور فعال است گفت: در ۹ ماه اخیر بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان در قالب کمک‌های نقدی و خدمات به نیازمندان رسانده شده است.

  • اسناد تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی مشخص کرد

    روزنامه شرق نوشت: برای کمک به موسسه خیریه «کانون نخبگان عدل تهران(ایتام)» به‌آدرس «خ آزادی، پ۸۱» مراجعه نکنید، این آدرس جعلی است.