کودتاها
  • نادیده گرفتن مفهوم مداخله، هنگام تحلیل سیاست خارجی آمریکا، به ویژه در تحلیل و بررسی روابط میان ایالات متحده و آمریکای لاتین دشوار است و نکته حائز اهمیت اینکه واشنگتن، مداخله از طریق کودتاها را به تاکتیک‌های ظریف‌تر از طریق دیپلمات‌ها، سازمان‌های نظامی و اقتصادی تغییر شکل داده است.