کوروش زارعی
  • در سالهای اخیر به شدت می بینیم که نابازیگران وارد عرصه شده اند و با خرید نقش و یا داشتن رابطه بازیگر می شوند. البته اینها به زودی از عرصه بیرون می روند اما حضورشان در هر صورت به سینما ضربه می زند.

  • بازیگر سریال "آنام" گفت: تئاتر قبل از انقلاب اسلامی با تئاتر بعد از انقلاب اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست؛، چراکه پس از انقلاب اسلامی ایران اتفاقات بسیار بزرگ و تاثیرگذاری در هنر تئاتر کشور اتفاق افتاده است که که در گذشته اصلا وجود نداشت.

  • بازیگر سینما گفت: این روزها کسانی که بازیگر نیستند و تخصص ندارند یا بر اثر خریدن نقش یا ارتباطات دوستی و آشنایی وارد این حوزه می‌شوند پس از مدتی خودشان متوجه می‌شوند که این کاره نیستند و به تدریج از این عرصه خارج می‌شوند.

  • بازیگر فیلم امپراطور جهنم گفت: این اولین باری است که افتخار همکاری با علی نصیریان نصیب من شده و بیشتر بازی ام هم با همین عزیز بزرگوار است. در قبال خودم قضاوتی نمی کنم اما مطمئنم علی نصیریان برای این نقش کاندید و برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.