گاز N2O
  • خبرگزاری رویترز در گزارشی از عوارض خطرناک استفاده از گاز نیترواکسید پرده برداشته است؛ ترکیب اکسیژن با این گاز که به عنوان گاز خنده نیز شهرت دارد، در قلیان‌های اکسیژن مورد استفاده قرار می‌گیرد که وزارت بهداشت کشورمان استفاده از آن را مجاز می‌داند!

  • فوق تخصص ریه گفت: موارد استفاده از گاز N۲O یا همان گاز خنده‌آور بسیار محدود است و آنچه به عنوان قلیان‌های اکسیژن مطرح شده بیشتر بُعد تجاری و تبلیغاتی دارد و جنبه علمی ندارد

  • قصه از این قرار است که ظاهرا وزارت ارشاد برای کاهش مصرف دخانیات در میان جوانان، در یک طرح بالنی و آزمایشی از ترکیب گاز‌های شیمیایی N۲O و اکسیژن یا... فشرده برای یک سرخوشی و نسبتا یک حالت خلسه موقتی استفاده کرده است. آن‌گونه که مسئولان وزارت بهداشت به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، «پاکدم» یا همان «قلیان اکسیژن» ثبت اختراع شده و براساس یک طرح مطالعاتی درحال عرضه است.