یارانه
  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تکلیف دولت برای حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه‌های نقدی گفت: هدف قانون حذف یارانه همه افراد نیست.

  • رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر جزو تکالیف دولت در تبصره ۱۴ بودجه است.انتظار داریم با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم.

  • هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری ساعت ۲۴ روز یک‎شنبه مورخ ۹۷.۰۱.۲۶ به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت شد.

  • بندپی به حمایت از افراد پشت نوبت جهت ورود به دستگاه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ششم توسعه قرار است یارانه ۳ دهک بالای جامعه حذف و در اختیار مددجویان قرار بگیرد که این کار در راستای برقراری عدالت، کاهش فقر و برابرسازی این افراد پشت نوبت همانند مستمری‌بگیران دستگاه‌های حمایتی است.

  • یکی از تصمیمات و مصوبات متفاوت مجلس دهم برای دولت دوازدهم در سال 97، در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها، این است که قرار شده درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز شود؛ شاید در اینجا این سؤال مطرح شود که چرا مجلس تصمیم متفاوتی برای محل واریز درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ کرده است.