تقلب
  • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ارزیابی‌ می‌شود که دیگر کسی ریسک تقلب را نمی‌پذیرد البته با امکانات پیشرفته تکنولوژی ممکن است تخلف به صفر نرسد اما به صفر نزدیک می‌شود.

  • رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: چند ماه پیش چند شرکت واردکننده خودرو با فروش حواله‌های ثبت سفارش واردات به افراد ثالثو غیرمتخصص و متعهد موجب رشد یکباره قیمت‌ها در بازار شدند.