عکاس درباری
  • شاه از فرودگاه اراک با هلی­‌کوپتر به ده پول شازند رفت و مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در مراسم عده زیادی از روستاییان جمع شده بودند که شاه اسناد مالکیت زمین‌هایشان را داد.