آلمان و ترکیه
  • سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان بار دیگر بر درخواست دولت آلمان برای آزادی فوری عثمان کاوالا تاکید کرده و گفته است که از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز خواسته اند تا این انتظار را به دولت ترکیه منتقل کرده و آنها نیز موضع بگیرند.