استعفای وزیر کار
  • نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه در متن استعفا عبدالملکی آمده است که برای افزایش هماهنگی، پیشرفت و عدالت به این امر مبادرت ورزیده است. گفت: در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی یک ناهماهنگی در دولت وجود دارد.

  • نماینده مردم سردشت گفت: وزیر جوان رفت اما دولت توجه کند که جوانگرایی از دولت نرود و از ظرفیت جوانان در راستای توسعه غافل نشود.