اعمال تحريم‌ها
  • تقویت جامعه مدنی، دستاوردهای زیادی در ساماندهی و حل مشکلات فراگیر در حوزه ملی، منطقه‌ا‌‌‌ی و صنفی دارد، چنان‌که در سال‌های اخیر به‌صورت عیان شاهد بروز و ظهورش بوده‌ایم، از احقاق مطالبه کارگران هفت‌تپه گرفته تا ماجرای تجمع روزهای اخیر کشاورزان اصفهانی که در بستر زاینده‌رود رخ داد.