افسر سیا
  • منابع رسانه‌ای گزارش دادند، واشنگتن یک افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در صربستان را که هدف بیماری مرموز «سندروم هاوانا» قرار گرفت، از این کشور خارج کرد.