انجمن اوتیسم ایران
  • محسن پیرهادی ،نایب رئیس فراکسیون انقلاب:

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت کشور و... می توانند در جهت رفع مشکل افراد طیف اوتیسم اقدام کنند.