اینستاگرام
  • فرمانده پدافند غیرعامل گفت :شورای امنیت کشور دستور به فیلتر اینستاگرام و واتساپ داد و تا زمانی که این شرکت ها تعهد ندهند که قوانین کشور ما را رعایت کنند این مصوبه ادامه دارد.

  • رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به فیلتر شدن اینستاگرام، گفت: هیچ تعریفی جز خصومت از رفتار اینستاگرام نمی‌توان برداشت کرد و ما آن را ابزاری در اختیار استکبار جهانی و دشمنان و سلاحی در اختیار آنان می‌دانیم که علیه کشور کار می‌کند.

  • امروز بسیاری از پیام‌ها و محتواهایی که بسترهای ارتباطی به مخاطب می‌رساند، عموما تلخ، ناامیدکننده، مشتمل بر دروغ، تهمت و تخریب است. به‌تعبیری بسته و ترکیب «بستر ارتباطی»، «پیام و محتوا» و «مخاطب و جامعه هدف»، دستکاری‌شده و هوشمند، آن چیزی را می‌رساند که دوست دارد نه آنچه که واقعا وجود دارد. به‌مرور ذائقه‌ها تغییر کرده و تلخ‌پسند شده و با تداوم این وضعیت، محتمل است که دیگر هیچ گاه حلاوت حقیقت، چشیده نشود!